Nytt om insamling av förpackningar för flerbostadshus

För att öka återvinningen och göra det enklare för alla att sortera rätt har regeringen beslutat om nya regler för hur förpackningar ska samlas in.

Från 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar. Något som idag sköts av producenterna. Senast den 1 januari 2027 ska alla kunna lämna förpackningar i nära anslutning till sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling (FNI). Om din fastighet har FNI av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar redan vid årsskiftet.

Vanliga frågor och svar om FNI hittar du här.

LSR tar över ansvaret för insamlingen

I och med att insamlingen av förpackningar blir kommunal så tar LSR över ansvaret för insamlingen av förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas från:

  • Återvinningsstationerna – de gröna behållarna i Landskrona och Svalöv
  • Flerbostadshus och bostadssamfälligheter som har fastighetsnära insamling av förpackningar

Godkända entreprenörer sköter insamlingen

LSR har tecknat avtal med ett antal entreprenörer som får samla in förpackningar och tidningar i Landskrona stad och Svalövs kommun från
1 januari 2024. Godkända entreprenörer hittar du här.

För insamling av förpackningar väljer du som fastighetsägare en av entreprenörerna som godkänts av LSR. Ta gärna in offerter för det upplägg och pris som passar era behov och möjligheter bäst.

Har du redan ett avtal för insamling av förpackningar kan du fortsätta med detta så länge entreprenören är godkänd av LSR.

Ersättning till fastighetsägare

LSR kommer ersätta fastighetsägaren för en del av kostnaderna för insamling av förpackningar, redan från 2024. Ni som redan idag betalar för att få förpackningar hämtade kommer alltså minska era kostnader framöver. Ju fler förpackningsslag som sorteras och samlas in desto högre blir ersättningen.

Fastighetsnära insamling av förpackningar 2027

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för alla hushåll.

LSR uppmuntrar dej att införa FNI av förpackningar och tidningar så fort som möjligt. Då gör du både miljön och dina boende en stor tjänst. För alla vinner på att återvinna fastighetsnära!

 • Servicen blir bättre för boende: Boende i fastigheten behöver inte längre ta sig till återvinningsstationen (åvs) eller återvinningscentralen (åvc) för att lämna sina förpackningar och tidningar.
 • Mycket bättre för miljön: Vi sparar på jordens resurser eftersom mer material går till återvinning och mindre till förbränning.
 • Ersättning till fastighetsägare: LSR ersätter fastighetsägaren för en del av kostnaderna för FNI av förpackningar, redan från 2024.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att möjligheten för fastighetsnära insamling är uppfylld. Därför är det bra att redan nu se över så det finns tillräckligt med utrymme på fastigheten för fler och/eller större kärl. Tänk på att minst 5 olika sorters förpackningar ska sorteras och samlas in senast 1 januari 2027.

Samlokaliserade verksamheter

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus. För att verksamheter ska få dela kärl med hushållen måste detta enligt lag anmälas till kommunen. Anmälan gör du som fastighetsägare här.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om FNI av förpackningar för flerbostadshus. Har du ändå inte hittar svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@lsr.nu. Så hjälper vi dej!

FNI och förpackningar
Vad är fastighetsnära insamling - FNI?

Att avfallet ska sorteras och samlas in på eller i nära anslutning till fastigheten.

Vad är en förpackning?

Förpackningar är produkter som används för att skydda, lagra och bevara andra produkter. Den kan vara av till exempel plast, papper, metall eller annat material.

Vilka förpackningar ingår i FNI?

Det gäller förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas från hushållen. Förpackningar av tidningar samlas också in av entreprenören.

Från 2024 får kommunerna också ansvar för att samla in förpackningar av trä och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin på återvinningscentralerna (åvc).

Vad gäller för tidningar?

Sedan 2022 har Sveriges kommuner ansvaret för insamling av tidningar. Som fastighetsägare till flerbostadshus kan du välja vilken godkänd entreprenör du vill anlita för hämtningen av tidningar här.

Vad händer med förpackningar och tidningar efter dom samlats in?

Förpackningarna skickas till behandlingsanläggningar som till stor del återvinner avfallet till nya produkter, förpackningar och tidningar.

Förpackning av plast – av de hårda plastförpackningar du återvinner gör man exempelvis blomkrukor och plastmöbler. Mjuka plastförpackningar blir bland annat nya påsar och sopsäckar.

Förpackning av papper – de pappersförpackningar du sorterar kan återvinnas mellan fem och sju gånger och blir sedan nya förpackningar. När pappersfibrerna är utslitna går dom till energiåtervinning och blir värme och el.

Förpackningar av metall – stål och aluminium kan man återvinna hur många gånger som helst utan att förlora särskilt mycket i kvalitet. Att använda återvunnen aluminium vid nytillverkning sparar hela 95 procent av energin jämfört med att använda ny råvara.

Förpackningar av glas – efter att du lämnat glasförpackningar på åvs kan glaset återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir sämre. Att använda ditt återvunna glas vid tillverkning av nytt glas kräver 20 procent mindre energi än när man använder ny råvara. Det mesta av det glas du återvinner går till tillverkning av nya flaskor och byggisolering.

Tidningar och liknande – återvunna tidningar blir pappersmassa och resultatet blir nya tidningar. En del blir hushålls- och toalettpapper. Papper kan bli nytt papper upp till 25 gånger. Återvinningen sparar 70 procent av energin jämfört med att använda ny pappersmassa.

Varför är det viktigt att återvinna förpackningar?

Senaste statistiken visar att två tredjedelar av alla förpackningar återvinns till nya produkter – men återvinningen kan bli ännu bättre eftersom en tredjedel fortfarande hamnar i restavfallet och går till energiåtervinning. Det är inte bästa miljönyttan.

Om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år.

Och visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Därför är det så viktigt att vi återvinner förpackningar i stället för att slänga dem i restavfallet.

Varför obligatorisk FNI av förpackningar 2027 och vad innebär det?

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar på eller i nära anslutning till fastigheten. Det gäller boende i småhus, lägenheter och bostadssamfälligheter. Syftet med de nya lagändringarna är att öka återvinningen av förpackningar och samtidigt minska mängden restavfall.

FNI i flerbostadshus
Vad gäller för flerbostadshus som redan har FNI av förpackningar?

Har du som fastighetsägare redan ett avtal för förpackningsinsamlingen kan du fortsätta med detta så länge entreprenören du valt är godkänd av LSR. Vilka entreprenörer som är godkända hittar du här.

FNI för förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat och ofärgat glas måste vara infört senast 1 januari 2027. Så har ni ofullständig FNI av förpackningar idag, alltså endast insamling av till exempel papper och plast, måste ni införa FNI av resterande förpackningsslag senast 1 januari 2027.

Vad gäller för flerbostadshus som saknar FNI av förpackningar?

Fastighetsägare som idag saknar FNI av förpackningar har fram till 2027 på sig att införa detta. Du gör både miljö och dina boende en stor tjänst genom att införa kärl för förpackningar och tidningar så fort som möjligt.

Du som fastighetsägare är ansvarig att tillhandahålla plast för utsortering av förpackningar av papper, plast, metall och glas. Och också gärna för tidningar. Lösningen kan vara till exempel gemensamt utrymme i fastigheten, behållare på gården eller miljöhus. Fram till att FNI är infört måste de boende lämna sina förpackningar på en återvinningsstation (åvs) eller återvinningscentral (åvc).

Då behovet av insamling av olika sorters avfall ska så i proportion till antalet boende kommer LSR se över volymerna för restavfallet under 2024 för eventuella justeringar.

Riktlinjer och vägledning hittar du i Avfall Sveriges handbok.

Varför införa FNI redan nu istället för 2027?

Senast 2027 ska FNI vara på plats. Men LSR uppmuntrar dej som fastighetsägare att införa FNI redan nu eller så fort det är möjligt. Det finns nämligen flera fördelar:

Ersättning till fastighetsägaren:
LSR ersätter dej som fastighetsägare för en del av insamlingen av förpackningar. Ersättningen kommer på fakturan från LSR i form av ett avdrag. Ju fler förpackningsslag som sorteras och samlas in desto högre blir ersättningen!

Bättre för miljön:
Erfarenheten visar att återvinningen ökar rejält när vi sorterar förpackningar och tidningar fastighetsnära jämfört med om man hänvisar till en åvs. Samtidigt minskar mängden restavfall som går till förbränning. Vilket innebär att antalet kärl och tömningar kan minskas. Vinst för dej och miljön!

Ökad service:
Boende i fastigheten lämnar sina förpackningar och tidningar på fastigheten istället för att ta sig till återvinningsstation (åvs) eller återvinningscentralen (åvc). Enkelt och praktiskt!

Hur ordnar jag som fastighetsägare FNI av förpackningar?

Du väljer en av de entreprenörer som LSR tecknat avtal med. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Måste de boende sortera förpackningar och tidningar?

Ja! Att sortera avfall är obligatoriskt för alla enligt lag. Förpackningar, mat- och restavfall ska sorteras separat precis som trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall och grovavfall.

Saknas möjligheten till FNI av förpackningar och tidningar behöver de boende istället lämna detta på åvs fram till 1 januari 2027 då FNI ska vara införd.

Hämtningsintervall och storlek på behållare ska stå i proportion till behovet av borttransport av respektive avfallsfraktion (från fastigheten).

Brister i sorteringen kan innebära att avfallet inte hämtas eller att ni debiteras en eftersorteringsavgift. Detta enligt gällande avfallstaxa.

Kan jag som fastighetsägare hänvisa till åvs eller åvc?

Ja, men bara fram till 1 januari 2027 då FNI enligt lag ska vara infört.

Förpackningar av trä och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin lämnas också på åvc. Även skrymmande förpackningar kan lämnas på åvc eller åvs.

Du gör både miljö och dina boende en stor tjänst genom att införa kärl för förpackningar och tidningar så fort som möjligt.

Vi saknar plats/möjlighet för FNI, hur gör vi då?

Du som fastighetsägare avgör själv hur FNI av förpackningar ska införas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården eller miljöhus. Tänk på att det finns utrymme att samla in alla fem förpackningsslag (plast, papper, metall, färgat- och ofärgat glas) senast 1 januari 2027.

Behöver du bygga om så tänk på att söka bygglov i god tid.

Vad händer om avfallet inte sorteras rätt?

Brister i sorteringen kan innebära att avfallet inte hämtas eller att ni debiteras en eftersorteringsavgift. Detta enligt gällande avfallstaxa.

Vad gäller för verksamheter som delar behållare med hushåll (samlokaliserad verksamhet)?

För att verksamheter ska få dela behållare för insamling av förpackningar med hushåll ska detta enligt lag anmälas till kommunen. Anmälan gör du som fastighetsägare här.

Avfallsutrymme och kärl
Hur stora är kärlen?

Mått i centimeter:

140 liter (endast matavfall) Bredd 48, Djup 55, Höjd 107

190 liter (endast restavfall) Bredd 55, Djup 69, Höjd 108

370 liter (rest-eller trädgårdsavfall) Bredd 77, Djup 81, Höjd 107

660 liter (restavfall) Bredd 135, Djup 78, Höjd 122

Tänk på att måtten är ungefärliga då de skiljer mellan olika fabrikat.

Hur beräknar jag hur många kärl jag behöver för FNI?

Riktlinjer och vägledning för antal kärl, avfallsvolymer och avfallsutrymmen hittar du i Avfall Sveriges handbok (sidan 20).

Nedan tabell ger en indikation vad som brukar behövas. Tänk på att om det är många småbarnsfamiljer som är boende kan ytterligare kärl för restavfall krävas i storleken 190 eller 370 liter.

Hur dimensionerar jag miljöutrymmet bäst?

Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att det är möjligt för avfallet att återvinnas. Vid utformning av ett avfallsutrymme är det bra att tänka på att mängderna avfall kan variera över tid. Det kan vara alltifrån ny lagstiftning till ändrade konsumtionsmönster. Eller ett skifte från många seniorer i ett bostadsområde till många barnfamiljer. Ta därför höjd för eventuella förändringar i framtiden.

Mer information hittar du i Avfall Sveriges handbok (sidan 10-15).

Bild: Avfall Sverige

Vad gäller för dragväg och angöring med fordon?

Med dragväg avses avståndet mellan behållare och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter behållaren.

Dragväg ska hållas i sådant skick att behållare utan svårighet kan förflyttas. Vid varje hämtningstillfälle ska dragvägen vara jämn och hårdgjord (asfalt, plattor, sten eller hårt packat grus) samt fri från hinder, snö och halka. Dragvägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets uppställningsplats bör inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter. I övrigt hänvisas till gällande rekommendationer från Arbetsmiljöverket.

Dragväg får inte överstiga 30 meter. Om avståndet, mätt från avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets bakre del, överstiger 30 meter behöver behållarna placeras på uppställningsplats inom 30 meter från fordonets bakre del vid hämtningstillfället.

Faktura och ersättning
Vad kommer FNI av förpackningar att kosta?

LSR kommer ersätta fastighetsägaren för en del av kostnaderna för insamling av förpackningar. Ni som redan idag betalar för att få förpackningar hämtade kommer alltså minska era kostnader framöver.

Du som fastighetsägare avtalar upplägg och pris med godkänd entreprenör. I avfallstaxan som gäller från 2024 har fullmäktige beslutat om vilket högsta pris som entreprenören får lov att ta ut av dej som fastighetsägare, så kallad maxtaxa. Ta gärna in offerter för det upplägg och pris som passar era behov och möjligheter bäst.

Avfallstaxan 2024

Vad innebär ersättningen för FNI av förpackningar?

Ersättning kommer ursprungligen från producenterna som tillverkat förpackningarna. Producenterna ersätter kommunerna (LSR) för insamlingen av förpackningar. Därefter ersätter LSR i sin tur fastighetsägaren för en del av kostnaderna för insamlingen.

 • Ju fler förpackningsslag som sorteras och samlas in desto högre blir ersättningen.
 • Ju bättre de boende sorterar desto lägre kan kostnaderna för restavfallet bli.

Ersättningen kommer på fakturan från LSR i form av ett avdrag. Fastighetsägaren får ersättning från 1 januari 2024 och det kommer att stå specificerat på fakturan.

Får jag även ersättning för insamling av tidningar?

Nej, tidningar omfattas inte längre av det så kallade producentansvaret utan det är kommunernas ansvar att samla in och hantera detta material. Därför omfattas inte tidningar av den ersättning som du som fastighetsägare får för förpackningar.

Hur faktureras jag?

Du kommer få en faktura från entreprenören och en från LSR:

Från LSR:

 • Grundavgift (per bostad och samlokaliserad verksamhet)
 • Hämtningsavgift för matavfall och restavfall
 • Tillval för matavfall och restavfall
 • Ersättning för insamling av förpackningar i form av ett avdrag

Från entreprenören:

 • Hämtningsavgift för förpackningar och tidningar
 • Tillval för förpackningar och tidningar

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/