Nytt om att sortera matavfall för verksamheter

Den 1 januari i 2024 blir det enligt lag obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut sitt matavfall. För verksamheter gäller det sådant matavfall som till exempel uppstår i lunchrummet eller på kontoret, så kallat hushållsliknande avfall. Det tycker LSR är bra för ju mer vi kan sortera desto mer kan vi återvinna.

LSR kommer därför att sätta ut ett matavfallskärl till alla som idag har ett Mixabonnemang. Det avfall som tidigare blandats i ett kärl ska nu alltså sorteras i två. Bättre för både plånboken och miljön.

 • Ni slipper dubbla grundavgifter och får en lägre årsavgift.
 • Mindre avfall går till förbränning och mer till återvinning.

Här hittar du som verksamhet svar på nästan allt om hur matavfallsinsamling fungerar, när du har hämtning och hur du ska placera dina kärl på din fastighet. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@lsr.nu så hjälper vi dej!

Utsättning av matavfallskärl

Matavfallskärlet kommer att sättas ut mellan den 15 – 22 december 2023.  Kärlet kommer att ställas av vid er tomtgräns eller vid befintliga kärl. Ni får också ett startkit i form av en bunt matavfallspåsar (80 st) och en påshållare.

Under hösten kommer ni få ut ett brev med ett mer exakt datum för utsättning.

Samma hämtningsdag och intervall

Tömning av matavfallskärlet kommer ske samma dag och med samma intervall som befintliga kärl från LSR. Ni behåller alltså ert nuvarande hämtningsschema som ni hittar här.

Hämtningen av matavfallet startar januari 2024.

Så lätt är det att sortera rätt

Matavfallet är en fantastisk resurs! Bananskal, tepåse och fiskrens kan förvandlas till biogas för våra fordon och näringsrik gödsel för våra åkrar. Det enda ni behöver göra är att sortera matavfallet rätt:

 1. Lägg matavfallet i den bruna matavfallspåsen
 2. Lägg matavfallspåsen i det bruna kärlet
 3. Voilà – en påse blivande biogas och gödsel!

Frågor och svar

Varför är det viktigt att sortera matavfall?

Matavfall är en mycket viktig resurs. Vi kan återvinna det till biogas för våra fordon och näringsrik gödsel för våra åkrar. Energi och näring alltså. Om vi lägger matavfallet i restavfallet går det upp i rök i stället för att komma till nytta.

Vad händer sen med matavfallet?

Det matavfall du sorterar ut blir energi i form av biogas och näring i form av biogödsel. Biogas bildas när bakterier får bryta ner matavfallet i en miljö som saknar syre. Rötning kallas den processen. Biogasen blir fordonsbränsle. Och biogödsel är det som blir kvar efter rötningen. Biogödseln ger näring till våra åkrar, precis som vanlig gödsel. På så sätt sluts kretsloppet och nya grödor kan växa upp och bli ny mat.

Vad är matsvinn och hur kan jag minska det?

Matsvinn är mat vi slänger men hade kunnat äta om vi hanterat den på ett bättre sätt. Till exempel om vi förvarat maten annorlunda eller tillagat den i tid. Ett sätt att minska matsvinnet är att alltid använda dina sinnen – kolla in, lukta och smaka. Bäst före-datum betyder inte alltid dålig efter. Ett annat sätt att minska matsvinnet är att planera inköp och måltider. Då slipper vi köpa hem mat vi inte kommer att kunna äta.

I dom svenska hushållen kastar vi drygt 900 000 ton mat varje år. Och nästan hälften av det helt i onödan. Enligt Landskrona stads och Svalövs kommuns avfallsplan för 2021–2025 är målet att minska mängden matsvinn med minst 50 procent till 2025, jämfört med 2015. Så det är hög tid att vi tillsammans minskar matsvinnet!

Om ditt kärl för matavfall
Hur ofta töms mitt matavfallskärl?

Vi tömmer ditt matavfallskärl varannan vecka, på samma dag som ditt befintliga kärl från LSR. Du behåller alltså ditt nuvarande hämtningsschema, som du hittar här.

Hur ska kärlet placeras vid hämtning?

Ditt kärl för matavfall ska stå åt samma håll som ditt befintliga kärl står i dag. Det är viktigt att placera kärlen så det är fritt från hinder – som staket, andra kärl eller häckar – 50 centimeter runt varje kärl.

Kärlet behöver också stå på hårdgjord yta, och med stängt lock.

Hur stort är kärlet för matavfall?

Kärlet är 140 liter och har måtten:

Bredd: 48 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 107 cm

Töms kärlen för matavfall och restavfall i samma fordon?

Ja, i samma avfallsfordon men i olika fack. Avfallet blandas därför aldrig och facken kan tömmas vid separata tillfällen.

Vad händer om jag inte tar emot mitt kärl?

Tar du inte emot kärlet LSR ställer ut kommer ett ärende att skickas till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten debiterar då fastighetsägaren en avgift per timma. I Landskrona är tillsynsavgiften 1 150 kr per påbörjad timme och i Svalövs kommun 1 050 kr per påbörjad halvtimme.

Om att sortera matavfall
Vad räknas som matavfall - och inte?

Det här går bra att lägga i papperspåsen:

 • Skal från frukt och grönsaker.
 • Kaffe- och tesump med filter.
 • Råa och tilllagade matrester.
 • Bröd, gryn och kakor.
 • Ben från fågel, fisk och kött (små och tunna).
 • Pasta och ris.
 • Ägg och äggskal.
 • Lite hushållspapper och servetter som använts för att exempelvis torka upp matfett.
 • Fiskrens och räkskal.
 • Snittblommor utan jord (såna som du har i vas).

Det här ska inte hamna i påsen för matavfall:

 • Tuggummi
 • Snus och cigarettfimpar.
 • Bomull, tops och plåster.
 • Kattsand, strö eller sågspån från djur i bur.
 • Dammsugarpåsar.
 • Tamponger och bindor.
 • Grillkol och aska.
 • Grova köttben.
 • Krukväxter och jord.
 • Trädgårdsavfall.
Varför ska jag använda papperspåsen?

Det är viktigt att du alltid lägger matavfallet i papperspåsar som är godkända för matavfall. Dom tål väta, är stabila och bryts ner i biogasanläggningen där matavfallet rötas.

Andra påsar förstör matavfallet och gör det omöjligt att återvinna det. Det gäller även komposterbara och nedbrytbara påsar av exempelvis majs eller sockerrör. Dessa är bara komposterbara i en industriell process. Komposterbara plastpåsar kan dessutom orsaka driftstopp när dom fastnar i roterande maskindelar. Eller ännu värre, dom följer med biogödseln och hamnar på våra åkrar.

Vad gör jag om papperspåsarna tar slut?

Då beställer du nya via info@lsr.nu.

En bunt (80 st) matavfallspåsar (7 L) kostar 76 kronor plus moms.

Kan jag lägga papperspåsen i en plastpåse?

Nej, papperspåsen ska aldrig läggas i en plastpåse. Om papperspåsen blir blöt kan du använda dubbla papperspåsar i stället.

Varför ska jag använda hållaren till papperspåsen?

Det är viktigt att du använder hållaren för att matavfallspåsen inte ska läcka eller bli för våt. Hållaren ser till att luft kan cirkulera och transportera bort fukt från påsen. Det betyder också att matavfallet luktar mindre.

Hur hanterar jag matavfallet på bästa sätt?
 1. Ställ papperspåsen i den ventilerade hållaren och vik ner kanterna.
 2. Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 3. Fyll påsen till max tre fjärdedelar – alltså till den streckade linjen. Då kan du stänga till påsen ordentligt.
 4. Om du vill ha extra skydd mot läckage kan du lägga lite hushållspapper i botten på påsen.
 5. Lägg den stängda påsen i det bruna kärlet för matavfall med öppningen uppåt så att matavfallet stannar kvar i påsen.
Vad händer om jag sorterar fel?

Du får bara lägga matavfall i dom bruna matavfallspåsarna du får från LSR. Hamnar något annat i kärlet måste detta sorteras ut av LSR i efterhand. Annars förstörs rötningsprocessen där matavfallet ska bli biogas och biogödsel. Är matavfallet inte rätt sorterat har LSR rätt att debitera en felsorteringsavgift på 300 kronor per behållare och tillfälle, detta enligt gällande avfallstaxa.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/