Automatisk debitering på åvc

Besökare med lätt lastbil (under 3,5 ton), som är registrerade på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma, debiteras automatiskt vid inpassering på åvc. Detta eftersom kostnader för verksamhetsavfall inte täcks av avfallstaxan*. Systemet är framtaget för att underlätta för dej som driver en verksamhet.

Du är betalningsskyldig för verksamhetsavfall oavsett vilket fordon du använder. Besöker du oss med verksamhetsavfall i ett annat fordon än lätt lastbil, måste du fortfarande kontakta personalen innan du lämnar ditt avfall.

På mottagningsstationen på Ven anmäler du dej till personalen som tidigare oavsett fordon.

Privat avfall i lätt lastbil

Du har möjlighet att lämna privat avfall med din lätta lastbil 4 gånger per år. För att utnyttja denna möjlighet måste du föranmäla ditt besök här på hemsidan senast vardagen innan för att inte debiteras.

Läs mer om privat avfall i lätt lastbil >

Så fungerar inpasseringssystemet

Besöket hos oss registreras automatiskt vid inpassering på åvc. Det gör vi med sensorer som läser av registreringsskylten på fordonet. Systemet känner av om det är en lätt lastbil registrerad på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma genom att avläsningen matchas mot Transportstyrelsens register. I efterhand skickas en faktura till verksamhetens registrerade adress.

Samma avgift varje gång

Under 2023 är avgiften 240 kronor plus moms per besök. Avgiften faktureras av Nordfin Capital eller Svea Ekonomi månaden efter ditt besök. Har du besökt åvc fler gånger under en månad, får du en samlingsfaktura.

* Driften av åvc finansieras av hushållen genom grundavgiften i den kommunala avfallstaxan. Därför ska verksamheter betala en särskild avgift då grundavgiften i avfallstaxan inte omfattar verksamhetsavfall. Avgiften för verksamheter motsvarar kostnader för mottagning, hantering och behandling av avfallet.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar för dej med verksamhet som besöker oss på åvc. Om du ändå inte fått svar på din fråga är du förstås alltid välkommen att kontakta oss på avc@lsr.nu.

Frågor om fordon
I vilka fordon debiteras mitt besök automatiskt?

Alla besök med lätt lastbil (under 3,5 ton) som är registrerade på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma debiteras automatiskt vid inpassering på åvc.

Verksamhetsfordon registrerade som personbil debiteras ännu inte automatiskt. Väljer du därför att besöka åvc med ett annat fordon än lätt lastbil och har verksamhetsavfall måste du fortfarande kontakta personalen innan du lämnar ditt avfall. Du är betalningsskyldig för verksamhetsavfall oavsett vilket fordon du använder.

Debiteras jag även om lätta lastbilen är en personal-, tjänste-, förmåns- och leasingbil?

Ja, alla besök med lätt lastbil registrerade på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma debiteras automatiskt.

Debiteras uthyrningsföretaget om jag hyr en lätt lastbil och kör in med den privat?

Nej, företaget du hyr bilen av debiteras inte för ditt besök om fordonet du hyr är registrerat som hyrfordon hos Transporstyrelsen.

Ja, hyr du ett fordon från ett företag som till exempel primärt sysslar med produktion kommer bolaget du hyr bilen av debiteras för besöket. Fakturan får regleras mellan dig och företaget du hyrt fordonet av.

Debiteras jag om jag kör in med privat avfall?

Du har möjlighet att lämna privat avfall med din lätta lastbil 4 gånger per år. För att utnyttja denna möjlighet måste du föranmäla ditt besök här på hemsidan senast vardagen innan för att inte debiteras.

Läs mer om privata besök med lätt lastbil >

Får jag lämna privat avfall om jag lämnar verksamhetsavfall?

Ja, du får lämna privata avfall samtidigt som du lämnar verksamhetsavfall. Besöket kommer debiteras som ett verksamhetsbesök. Se avsnittet nedan om vad du får lämna som privatperson respektive verksamhet.

Om jag kör förbi sensorerna flera gånger under samma besök, kommer jag att debiteras flera gånger då?

Nej, din lätta lastbil registreras enbart en gång under ditt besök. Däremot, åker du iväg från åvc och kommer tillbaka kommer besöket debiteras som ett nytt besök.

Debiteras jag om jag lämnar burkar och PET-flaskor i Pantamera Express?

Ja, besöker du oss i lätt lastbil debiteras du automatiskt för besöket på åvc.

Frågor om fakturan
Hur fungerar debiteringen?

Vid infarten till åvc läser en sensor automatiskt av registreringsskylten på den lätta lastbilen. Informationen skickas sen vidare till Nordfin Capital eller Svea Ekonomi som ansvarar för faktureringen. De skickar en månadsfaktura till verksamhetens registrerade adress månaden efter besöket. Har du besökt åvc fler gånger under en månad, får du en samlingsfaktura.

Nordfin Capital – enskilda firmor

Svea Ekonomi – verksamheter med organisationsnummer

Hur fungerar debiteringen ur ett GDPR-perspektiv?

Vi läser av registreringsnumret på ditt fordon via en teknisk lösning. Avläsningen av registreringsskylten sker när du kör in på åvc. Uppgiften skickas vidare och matchas mot ett fordonsregister. Uppgifterna är hämtade från Transportstyrelsen.

Utrustningen läser enbart registreringsskyltar, företagstyp, dag och tid – ingen övrig information samlas in vid avläsningspunkten. Registreringsnumret matchas sedan mot ett personnummer registrerat som enskild firma och fakturan skickas till verksamhetens registrerade adress.

Vad baseras avgiften på?

Driften av LSRs återvinningscentraler finansieras av hushållen i Landskrona och Svalöv. Dessa betalar för besöken på åvc genom grundavgiften i den kommunala avfallstaxan. Verksamheter är också välkomna till åvc, men måste då betala en särskild avgift då grundavgiften i avfallstaxan inte omfattar verksamhetsavfall. En avgift som motsvarar kostnader för mottagning, hantering och behandling av avfallet.

Vilka uppgifter kommer med på fakturan?

På fakturan anges fordonets registreringsnummer samt tid och dag för inpassering på åvc.

Om jag har frågor om min faktura, vart vänder jag mig då?

Frågor om din faktura riktar du till det bolag som ansvarar för våra fakturor när det gäller automatisk debitering av verksamheter på åvc:

Enskilda firmor: Nordfin Capital
Mejladress: kundcenter@nordfincapital.com

Verksamheter med organisationsnummer: Svea Ekonomi
Mejladress: avcinfo@svea.com
Telefon: 08-735 29 59

Frågor om avfallet
Vilka typer av avfall får jag lämna på åvc?

Från verksamheter tar vi inte emot farligt avfall. I övrigt tar vi emot allt som privatpersoner kan lämna hos oss.

Karta över åvc och våra fraktioner hittar du här.

Behöver jag redovisa vilka typer av avfall som lämnas på åvc?

Ja, vissa typer av avfall måste verksamheter redovisa.

Lämnar du elavfall måste du fortfarande visa upp avlämnarintyg innan du lämnar ditt avfall. Läs mer här.

Utnyttjar du möjligheten till att lämna privat avfall med din lätta lastbil krävs en föranmälan senast vardagen innan ditt besök. I anmälan behöver du bland annat redovisa avfallstyp. Läs mer här.

I övrigt sorterar du ditt avfall själv utan redovisning.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

 1. Allmänt
 2. Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

  Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

  Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

 3. Varför vi behöver dina uppgifter
 4. LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

  För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

  Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

  LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

  • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
  • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
  • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
  • tillgång till Mina sidor,
  • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
  • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
  • faktura

  samt för att vi ska kunna

  • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
  • lägga effektiva tömningsrundor,
  • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
  • genomföra kundundersökningar,
  • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
  • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

  För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

  Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

 5. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR
 6. Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

  När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

  När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

  För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

 7. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan
 8. Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

 9. Lagring av personuppgifter
 10. Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

  Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

 11. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona
  1. Rättslig grund för kamerabevakning
  2. På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

  3. Lagras högst en månad
  4. Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

  5. Tillgång till inspelat material
  6. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

 12. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv
  1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer
  2. Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

   Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

   Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

  3. Lagras i 180 dagar
  4. Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

  5. Tillgång till material och portabilitet
  6. Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

 13. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
 14. I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

  Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

  Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

  Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

  Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

 15. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter
 16. Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

  • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
  • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
  • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

  Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dig.

 17. Mer information om dataskyddsförordningen
 18. LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

  Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/